omschrijving: uitbreiding woonhuis
locatie: Veenwouden
opdrachtgever: particulier
ontwerp: J.D. van der Meer