omschrijving: uitbreiding woonhuis
locatie: Ureterp
opdrachtgever: particulier
ontwerp: J.D. van der Meer